NAČÍTÁNÍ

lupa

Je forma vodní masáže, kdy proud vody směšované se vzduchem působí mechanicky na lidský organismus v několika základních směrech: drobné bublinky společně s vodou jemně masírují měkké tkáně, čistí pokožku, podporují látkovou výměnu, zvyšují prokrvení kůže, podkoží, svalů a při správném nasměrování proudu napomáhají krevnímu oběhu a činnosti srdce. Voda je z vany nasávána sacím košem a pomocí čerpadla je vháněna zpět speciálními tryskami, které lze nasměrovat na cílové partie. Organismus je zejména při vyšších teplotách vody v jejím průběhu více zatížen a také proto se doba pobytu ve vířivé vodní lázni stanovuje vysoce individuálně v závislosti na teplotě vody a kondici v délce mezi 10-25 minutami.

Perlička, neboli airmasáž obohacuje vodu ve vaně malými vzduchovými bublinkami. Jejím „srdcem“ je kompresor, který vhání soustavou trubic vzduch do vany prostřednictvím trysek umístěných na dně vany. Smyslem perličky je psychické uvolnění a navození příjemných pocitů. Zde se uplatňují bublinky jako nosné médium prohloubení pocitu snížené tíže. Velikou roli v celkovém efektu sehrává také intenzivní šumění a masivní stimulace hmatových tělísek bublinkami přecházejícími po podstatné části povrchu pokožky.

Pomocí samospádu v hydromasážním systému, který je tvořen speciálními tryskami ve tvaru „Y“ a hadicemi situovanými do oblouku, nezůstává v hydromasážním potrubí žádná zbytková voda (netýká se systému VISION).

Po vypnutí a vypuštění vany dojde cca po 5 min. k automatickému sepnutí airmasáže, která vysuší veškerou zbytkovou vodu z airmasážního potrubí umístěného pod vanou. Vana bude vždy bez zbytkové vody a zápachu.

1. VANA
0
2. HM SYSTÉM
0
3. PŘÍSLUŠENSTVÍ HM SYSTÉMU
Chromoterapie
0
Přímá desinfekce + HM Laguna Cleaner
0
Topení
0
Čistící prostředek HM
0
4. PŘÍSLUŠENSTVÍ VANY
Za správnost zadaných rozměrů odpovídá zákazník. Jedná se o atypický výrobek bez možnosti jeho vrácení. Před zadáním do výroby atypického výrobku je nutné zaplatit nevratnou zálohu ve výši 50% z konečné ceny. Dodací lhůtou rozumíme termín, který začne běžet od data složení zálohy. Vzhledem k tomu, že se jedná o atypický výrobek, může ve výjimečných případech dojít k prodloužení dodací lhůty na níž si výrobce vyhrazuje právo. Odbornou montáž (zdarma) lze objednat na: info@excel-tesarek.cz
SOUHRN
VANA:
0
HM SYSTÉM:
0
PŘÍSLUŠENSTVÍ HM SYSTÉMU:
0
PŘÍSLUŠENSTVÍ VANY:
0
Čistící prostředek
(Laguna Cleaner)
zdarma
Montáž pro maloobchodního zákazníka zdarma
CELKEM: 0
Dodací lhůta 21-28 dní na centrálu.
DVA ROKY ZÁRUKA NA HYDROMASÁŽNÍ SYSTÉM